Skip to main content
home-page

Jouw mening over parkeren en gemotoriseerd verkeer in Olen

We horen graag jouw mening voor de opmaak van het mobiliteitsplan voor Olen.

16
0

Deze bijdragen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Heb ik geen mening over want moet daar nooit parkeren. Maar 1 uur is mss wel wat kort.
In olv-olen aan knipoog/kerk vaste zone 30.
Stefan M.
0 0
lees meer
1 uur lijkt me te krap.
In kernen en aan scholen
Ines V.
0 0
lees meer
Voor mij niet echt nodig
Als de huidige snelheidsbeperkingen gecontroleerd en opgevolgd worden is dit al veel. Zone 30 bij begin en einde van de scholen is evident.
Heidi V.
0 0
lees meer
Zone 30 tijdens de schooluren en schoolomgeving is natuurlijk prima, en moet gerespecteerd worden. In andere straten is dit de automobilisten pesten en is zone 50 prima. Als je achter een fietser rijdt en niet voorbij kunt moet je maar geduld hebben naar mijn mening. Maar constant 30 is voor niets goed… wekt alleen maar agressie op.
Neen, geen goed idee. Alleen in de schoolomgeving een must.
Nancy V.
0 0
lees meer
Betalend parkeren of een volledig parkeerverbod is aangewezen op de Tramstraat, welbepaald de strook tussen Willem Tell en de Herentalseweg! Sinds het einde van de 1ste fase van de heraanleg van het centrum worden deze 2 straten langs alle kanten overspoeld door verkeer dat de files in het centrum wil vermijden. Met de aanvang van het nieuw schooljaar én het afsluiten van het doorgaand verkeer op de Voortkapelse weg, is ook het parkeren van de auto's ook nog verschoven naar de Tramstraat, richting Herentalseweg en zien wij dagelijks zeer gevaarlijke toestanden voor fietsers en doorgaand verkeer dat uitwijkt op de stoep om mekaar te passeren. Hier is géén veiligere omgeving gemaakt voor de kinderen en hun ouders!!!
Herentalsweg - mits camerabewaking!
Freddie B.
0 0
lees meer
Ik kom zelden in Olen Centrum vermits het al een kluwen is rond mogelijkheid om te parkeren. Liever een gratis parking aan de rand
In de dorpskernen zou dit mogen ingepland worden. Niet alleen tijdens de schooldagen, maar altijd. (zoals in Kasterlee bijvoorbeeld) Een eenduidige aanpak maakt de aanvaarding van dergelijke aanpassing beter naleefbaar.
Bruno C.
0 0
lees meer
/
Veel gemeenten in Vlaanderen maken hun zone 30 ook te groot waardoor ze hun effect verliezen! In Sint-Jozef-Olen pleit ik tegen zone 30. In de andere 2 centrum’s kan dat wel maar dan niet te uitgebreid en met dynamische borden als dat kan.
Rimme V.
0 0
lees meer
Parkeren in tijd zorgt alleen maar voor overlast op andere plaatsen.
In de Tramstraat.
Jack v.
0 0
lees meer
Eindelijk starten met deelauto's in Olen! Beter openbaar vervoer in Olen Centrum! Busverbinding met Geel! Snelbus naar Antwerpen terug naar Olen centrum halen!
Zeker doen! in het centrum!
Koen S.
0 0
lees meer
Geen goed idee
Voor zover ik weet is er tijdens de aankomst en vertrektijden rond de scholen al een 30 per uur snelheidslimiet actief. Dat lijkt me prima. Mogelijk enkele woonkernen kunnen in aanmerking komen, maar ik denk eerder aan meer sensibilisering.
Jerry D.
0 0
lees meer
Er wordt inderdaad te snel gereden. Het is niet meer veilig. De maximumsnelheid van 50km/u zou strikt moeten worden nageleefd resp. afgedwongen in de bebouwde kom. In de dorpscentra rond scholen, café's, winkels, winkelcentra, station, parochiecentra, sporthal, publieke ruimtes, en andere drukke plaatsen, zou een permanente zone 30 ingericht moeten worden. Veiligheid van de buurtbewoners en van de zwakke weggebruikers moet opnieuw op de eerste plaats gezet worden. Daarnaast zou ik erop willen aandringen dat in sommige drukke straten waar nu nog 70 km/u mag gereden worden, de maximum snelheid om veiligheidsredenen teruggebracht wordt naar 50 km/u. In Doffen is er zo 'n onveilige verkeerssituatie. Die straat wordt regelmatig gebruikt door verkeer van en naar Umicore en Oh'Green, ook door vrachtwagens. En dat terwijl fietsers (waaronder kinderen en oudere mensen) fietsen op een smal dubbel (!) richtingsfietspad zonder enige fysieke afscheiding tussen het auto (en vrachtwagen) verkeer en de fietsers. En dat terwijl auto 's en vrachtwagens op 50cm afstand komen voorbijgereden aan 70 km/u en dikwijls ook nog veel sneller. Dit is duidelijk een onveilige situatie. De maximum snelheid in Doffen zou moeten worden beperkt tot 50 km/u, met een duidelijke (oplichtende) aanduiding van de maximum snelheid. Alle aangrenzende straten (zoals Vierhuizen, Gerheze,...) hebben trouwens al een maximum snelheid van 50 km/u. Dezelfde maximumsnelheid van 50 km/u in Doffen maakt de verkeerssituatie daar veel veiliger en duidelijker.
Op drukke plaatsen is het, om veiligheidsredenen, niet meer dan logisch dat de maximum snelheid wordt beperkt tot 30 km/u.
Gustaaf V.
0 0
lees meer
Betalend parkeren is totaal geen optie! Nu al komen mensen op mijn parking / oprit staan. Betalend parkeren houdt ook de mensen weg uit Olen.
30 in het centrum is hier ook aangeraden. Zeker aan de scholen.
Sabine D.
0 0
lees meer
Betalend parkeren is geen goed idee.
De 2 straatjes naast Dorpsplein Olen-Centrum (aan gemeentehuis en bibliotheek). Elders geen permanente zone 30 invoeren, want je staat in Olen-Dorp al constant in de file tijdens de spitsuren.
Elke V.
0 0
lees meer
Blauwe zone kan overdag. Tussen 17u en 6u in de ochtend moet het vrij parkeren zijn voor onze handel en horeca zaken. Betalend parkeren is voor mij geen optie binnen onze gemeente.
In de kernen van ons dorp zou zone 30 een oplossing bieden voor veiliger verkeer.
Gert D.
0 0
lees meer
Ik vind betalend parkeren niet nodig in een dorp. Misschien dat een uitbreiding van de blauwe zone met beperkt parkeren een betere oplossing kan zijn.
Ik ben zelf iemand die het hardrijden al meerdere malen heeft aangekaart. Ik dacht dat een gesprek met de huidige burgemeester toch iets in gang zou zetten. Er werden toen ook opties geformuleerd en toch een zekere belofte gemaakt dat hier iets mee gedaan zou worden. Ondertussen zijn we 1,5 jaar verder en ik heb nog geen verandering in het straatbeeld gezien. Politie geeft ook geen gehoor aan vraag om meer controles uit te voeren. Om in te gaan op bovenstaande vraag: zone 30 in de dorpskern en rond scholen.
Tiny G.
0 0
lees meer
Voorkeur voor uitbreiding blauwe zone met beperking overdag. 's Avonds langere periodes zouden praktischer zijn
Zeker rondom de scholen en sporthal maar de in dorpskernen in algemeen mogen zone 30 worden
Abigail S.
0 0
lees meer