Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Jouw mening over parkeren en gemotoriseerd verkeer in Olen

Ik vind betalend parkeren niet nodig in een dorp. Misschien dat een uitbreiding van de blauwe zone met beperkt parkeren een betere oplossing kan zijn.

We krijgen geregeld meldingen van inwoners dat er op bepaalde plaatsen te snel gereden wordt. Heel wat gemeenten in Vlaanderen kiezen op bepaalde plaatsen voor een permanente zone 30. Waar zou jij dit voorstellen in Olen? Waar helemaal niet?

Ik ben zelf iemand die het hardrijden al meerdere malen heeft aangekaart. Ik dacht dat een gesprek met de huidige burgemeester toch iets in gang zou zetten. Er werden toen ook opties geformuleerd en toch een zekere belofte gemaakt dat hier iets mee gedaan zou worden. Ondertussen zijn we 1,5 jaar verder en ik heb nog geen verandering in het straatbeeld gezien. Politie geeft ook geen gehoor aan vraag om meer controles uit te voeren. Om in te gaan op bovenstaande vraag: zone 30 in de dorpskern en rond scholen.

Verdergaand op de vorige vraag: waarom vind je de door jou voorgestelde zone 30 een goed idee?

Veiligheid

De weginrichting en het wegbeeld helpen weggebruikers om zich correct in het verkeer te gedragen. Bv.: straten met wegversmallingen, hagen tussen rijweg en fietspad, bomen langs de rijweg... Welke goede voorbeelden in Olen ken jij?

In Olen centrum geen.

Verdergaand op de vorige vraag: waarom zijn deze wegen een voorbeeld?

/
0