Skip to main content
home-page

Jouw mening over het fiets- en voetgangersbeleid in Olen

We horen graag jouw mening voor de opmaak van het mobiliteitsplan voor Olen.

19
1

Deze bijdragen werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Goed, maar alles kan beter. Als ik met mijn kinderen ergens naartoe fiets komen we toch op een aantal gevaarlijke punten. Daar is er zeker ruimte voor verbetering.
Meer fietspaden en logische situaties creëren. Zoals bijvoorbeeld de situatie ter hoogte van oevelseweg, krentzen en schietboom. Daar ligt de oversteekplaats als je van krentzen of schietboom komt 50 meter verderop op de oevelseweg. Doe dat maar eens met 2 kinderen van 6 en 8.
Gunter S.
0 0
lees meer
De fietsstraten zijn goed, fietsstallingen aan sporthal ook. Fietspaden zijn over het algemeen ook goed in orde.
Meer fietsstraten en mss iets anders inrichten. Bloembakken op de weg zetten waardoor wagens moeten afremmen. Meer controles in fietsstraten. Gebruik ze dagelijks en word steeds voorbij gestoken aan overdreven snelheid.
Stefan M.
0 0
lees meer
We hebben toch al redelijk wat gescheiden fietspaden.
Veiligere oversteekplaatsen creëren, ik denk dan vooral aan de industrieweg.
Jerry D.
0 0
lees meer
Dat er al een begin is gemaakt om fietsstraten te voorzien. En dat we inzetten op zoveel mogelijk gescheiden fietspaden waar kan natuurlijk.
Betere fietspaden en meer fietsstraten in de kernen van ons dorp
Gert D.
0 0
lees meer
Ik vind fietsstraat echt verschrikkelijk. Bijna geen enkele auto volgt de regels en steekt toch voorbij. Stom dat je dan in een paar straten goed kan fietsen en dan 2 straten verder geen fietsstraat, dus weer opletten. Ik vind afschaffen die fietsstraten en al zeker geen extra. In schoolstraat waar school is, is het ook een stom systeem, want bij openen en sluiten school is de straat al afgesloten
Goed idee
Katrin D.
0 1
lees meer
Er is aandacht voor de problematiek en de inwoners kunnen hun mening geven.
Betere signalisatie rond de geldende voorrangsregels zowel voor fietsers als voor voertuigen op diverse kruispunten tussen fietspad en rij-en voetpaden.
Bruno C.
0 0
lees meer
Het beleid is goed. Hier en daar zijn er nog gevaarlijke punten die aangepakt zouden moeten worden.
Kruispunt aan station moet veiliger kunnen.
Kris B.
0 0
lees meer
Meer toezichthouders aan oversteekpunten voor de kinderen. Meer parkeerplaatsen rond school.
Fietspaden duidelijk aangeven, ook op de weg met kleuren werken.
Sara D.
0 0
lees meer
Fiets-o-strade vind ik al een sterk pluspunt geworden
Het onderhoud van het fietspad in de watertorenstraat, het kruispunt met het dubbel fietspad aan het station van Olen op de hoofdbaan zou dringend signalisatie mogen komen. De signalisatie met de uitrit van aurubis en het fietspad kan ook veel beter. Hier is ook dubbel fietspad van kracht maar elke keer hebben mijn remmen van de fiets het te verduren omdat hier niet naar gekeken wordt.
Stephanie D.
0 0
lees meer
???
Veiliger oversteekplaatsen. Lange termijnvisie met doordachte oplossingen. Betere aanduidingen en aanwijzers op en naar de fietspaden. Regelmatige controle en onderhoud door het bestuur.
Patrick S.
0 0
lees meer
Er werd de afgelopen jaren geïnvesteerd in veiligere fietspaden. Er werden fietsstraten gemaakt.
Nog meer het fietsen promoten. Veel meer veilige oversteekplaatsen. Bijvoorbeeld in OLV Olen aan bakkerij Van den Bergh is het levensgevaarlijk. De oversteekplaats voor fietsers komt uit in de bakkerij zelf. De kruispunten op de Geelseweg zijn ook niet fietsvriendelijk. Als fietser moet je 3x oversteken om ergens te geraken. Nog meer inzetten op veilige fietsroutes naar de lagere scholen.
Lieselotte P.
0 0
lees meer
Dat er, al langer, oog is voor de staat en het onderhoud van fietspaden bv. Sneeuwvrij maken. Dat er bewust wordt gekozen voor het inzetten op fietsen (of strappen algemeen). Dat er fietsstraten ingevoerd worden.
De handhaving en controle in fietsstraten, oa de maximumsnelheid van 30km/u en het inhalen, mag extra gecontroleerd worden. Dat ook zo veel mogelijk beleidsmakers, mandatarissen, bekende Olenaars, leerkrachten, ... het goede voorbeeld stellen.
Ines V.
0 0
lees meer
Graag een fietsstraat in de Distelstraat. Hier komen tallen van kinderen die 's morgens afspreken aan het kappeltje om naar school te rijden. Ook komt hier een fiets en wandelroute langs. Bij ons in de Distelstraat is het sluipverkeer niet meer weggegaan na de werken aan de Geelseweg, desondanks de aanpassing van het kruispunt in doffen/distelstraat en de kussen aan het kruispunt distelstraat/draaivennen. Het druk verkeer blijft. Daarom zou een fietstraat of dergelijke een goede aanpassing zijn.
Niet de moeite, nog meer verkeersoverlast in de omliggende straten wegens sluipverkeer.
kenny b.
0 0
lees meer
Fietsexamen lagere school
Veiligere fietspaden en veiligere kruispunten in Olen-Centrum. Zwaar verkeer bannen uit de dorpskern en de Herentalseweg (die altijd gebruikt wordt als omleidingsroute). Ondanks verkeerslichten is het kruispunt Gewestweg-Bulestraat levensgevaarlijk voor zwakke weggebruikers doordat het niet conflictvrij is; afslaande automobilisten komende uit Bulestraat hebben tegelijkertijd 'groen' met de fietsers/voetgangers die daar bij groen licht de gewestweg aan het oversteken zijn op de zebrapaden. Kruispunt Herentalseweg-Stadsestraat (tegenover Komie Geire) is ook levensgevaarlijk, door de voorrang van rechts die door vele automobilisten niet gekend is (dit is nog verergerd sinds het verkeersbord dat de voorrang aangeeft weggehaald is zogezegd omdat dat overbodig was, bovendien wordt het zicht voor alle weggebruikers daar enorm belemmerd door de uitstekende hagen van het hoekhuis). Idem Stadsestraat zelf tot waar industrie (Norta/Beneens) begint (ondanks een verbod rijden daar grote en kleine vrachtwagens en ook bij start/einde werkdag van die industrie wordt daar enorm hard gereden). Plaats waar fietspaadje tussen bibliotheek van Olen-Centrum en naastgelegen café uitkomt op straat Dorp is ook gevaarlijk, want slecht zichtbaar door geparkeerde wagens. Fietspaden tussen Olen Dorp en Herentals (langs de op- en afritten E313) zijn levensgevaarlijk wegens ultrasmal doordat ze langs geparkeerde vrachtwagens lopen en vol overhangend onkruid staan.
Elke V.
0 0
lees meer
Bij heraanleg van wegen heeft men aandacht voor gescheiden en voldoende brede fietspaden. Er wordt aandacht besteed aan sneeuwvrij maken en strooien van fietspaden.
Kruispunten conflictvrij maken. Sommige fietspaden zijn te smal en hobbelig bijvoorbeeld Doffen = dubbelrichtingsfietspad maar amper geschikt voor 1 richting. Het fietspad langs de industrieweg staat bij regen onder water. Nieuwe fietsoversteek op de Oosterwijkseweg thv de Boerenkrijglaan is levensgevaarlijk.
Heidi V.
0 0
lees meer
De aanwezigheid van een fiets-o-strade en de uitbreiding ervan. De steun aan scholen om fietsgebruik te promoten.
Uitbreiding van veilige fietspaden en -knooppunten, meer fietsstallingen.
Abigail S.
0 0
lees meer
De fietsen op de fiets o strade nemen heel graag hun voorrang tegen en hoge snelheid aan de oversteken. Dit terwijl ze geen voorrang hebben. Slalompaaltjes zoals ik veel buurgemeente gebruikt wordt zou hier en goede ingreep zijn om een ten eerste hun snelheid te doen minderen en hun attent te maken dat zij degene zijn die voorang moeten geven.
Nick K.
0 0
lees meer
De fietsstraten, fiets-o-strade.
Meer fietsstraten, veel bredere, veel beter onderhouden fietspaden, gescheiden van de baan. Snelheden in heel wat straten terug brengen van 70 naar 50.
Jan V.
0 0
lees meer
Alles is vlot bereikbaar en ook zeer toegankelijk met de fiets.
De gele stroken (oversteken) van de fiets-o-strade zijn spekglad als het heeft geregent. Zeker de zigzag over het treinspoor omdat je hier moet afslaan. Ik ben hier al op uitgeschoven.
Joke P.
0 0
lees meer