Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Jouw mening over parkeren en gemotoriseerd verkeer in Olen

Eindelijk starten met deelauto's in Olen! Beter openbaar vervoer in Olen Centrum! Busverbinding met Geel! Snelbus naar Antwerpen terug naar Olen centrum halen!

We krijgen geregeld meldingen van inwoners dat er op bepaalde plaatsen te snel gereden wordt. Heel wat gemeenten in Vlaanderen kiezen op bepaalde plaatsen voor een permanente zone 30. Waar zou jij dit voorstellen in Olen? Waar helemaal niet?

Zeker doen! in het centrum!

Verdergaand op de vorige vraag: waarom vind je de door jou voorgestelde zone 30 een goed idee?

Veiliger voor iedereen.

De weginrichting en het wegbeeld helpen weggebruikers om zich correct in het verkeer te gedragen. Bv.: straten met wegversmallingen, hagen tussen rijweg en fietspad, bomen langs de rijweg... Welke goede voorbeelden in Olen ken jij?

Hagen tussen rijwegen is een win win (meer groen en minder snel rijden)

Verdergaand op de vorige vraag: waarom zijn deze wegen een voorbeeld?

Hagen tussen rijwegen is een win win (meer groen en minder snel rijden)
0