Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Jouw mening over het fiets- en voetgangersbeleid in Olen

Goed, maar alles kan beter. Als ik met mijn kinderen ergens naartoe fiets komen we toch op een aantal gevaarlijke punten. Daar is er zeker ruimte voor verbetering.

Wat vind jij dat er beter kan aan het fietsbeleid in Olen?

Meer fietspaden en logische situaties creëren. Zoals bijvoorbeeld de situatie ter hoogte van oevelseweg, krentzen en schietboom. Daar ligt de oversteekplaats als je van krentzen of schietboom komt 50 meter verderop op de oevelseweg. Doe dat maar eens met 2 kinderen van 6 en 8.

Het fietsen aantrekkelijker maken, kan op verschillende manieren. In Olen beschikt momenteel enkel O.-L.-V.-Olen over een aantal fietsstraten. Ze werden ingevoerd in functie van de scholen. Wat zou jij ervan vinden als er nog meer fietsstraten in onze gemeente zouden komen?

Schietboom mag ook een fietsstraat worden.

Om van de ene Olense woonkern naar de andere te gaan, moet je de E313 of het Albertkanaal oversteken. Wat zou je ervan vinden mochten bepaalde bruggen of tunnels alleen voor niet-gemotoriseerd verkeer toegankelijk zijn?

Topidee. Met de fiets het sas oversteken is ook een hachelijke onderneming.

Verdergaand op de vorige vraag: stel dat je akkoord bent om bepaalde bruggen alleen voor niet-gemotoriseerd verkeer toegankelijk te maken. Onder welke voorwaarden kan dat dan voor jou?

Als er bestaande bruggen worden gereserveerd dan moet er een beter of gelijkwaardig alternatief zijn voor het gemotoriseerd verkeer. Dat kan je niet wegdenken.
0