Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Jouw mening over het fiets- en voetgangersbeleid in Olen

Meer toezichthouders aan oversteekpunten voor de kinderen. Meer parkeerplaatsen rond school.

Wat vind jij dat er beter kan aan het fietsbeleid in Olen?

Fietspaden duidelijk aangeven, ook op de weg met kleuren werken.

Het fietsen aantrekkelijker maken, kan op verschillende manieren. In Olen beschikt momenteel enkel O.-L.-V.-Olen over een aantal fietsstraten. Ze werden ingevoerd in functie van de scholen. Wat zou jij ervan vinden als er nog meer fietsstraten in onze gemeente zouden komen?

Dat mag altijd aan de scholen zelf.

Om van de ene Olense woonkern naar de andere te gaan, moet je de E313 of het Albertkanaal oversteken. Wat zou je ervan vinden mochten bepaalde bruggen of tunnels alleen voor niet-gemotoriseerd verkeer toegankelijk zijn?

Handig!

Verdergaand op de vorige vraag: stel dat je akkoord bent om bepaalde bruggen alleen voor niet-gemotoriseerd verkeer toegankelijk te maken. Onder welke voorwaarden kan dat dan voor jou?

Dat er nieuwe en extra fietsbruggen komen.
0