home-page

Wat is een mobiliteitsplan?

Een mobiliteitsplan bepaalt hoe we in Olen met mobiliteit omgaan. Het schetst waar onze gemeente naartoe wil en wat ze daarvoor de komende jaren wil gaan doen. Met andere woorden: hoe willen we dat onze kinderen en kleinkinderen zich in de toekomst zullen verplaatsen in onze gemeente? 

Eenmaal het plan is opgemaakt, vormt dit het kader waarbinnen alle mobiliteits- en verkeersmaatregelen moeten passen.  

Hoe wordt een mobiliteitsplan gemaakt?