Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Eerste fase naar mobiliteitsplan afgerond

De oriëntatiefase is de eerste fase in het ontwikkelen van het mobiliteitsplan voor Olen. Een mobiliteitsplan is een document dat beschrijft hoe de mobiliteit in gemeente er over 10-15 jaar zal uitzien. Het wordt opgebouwd rond een aantal thema’s die de mobiliteit in Olen typeren.

Om daartoe te komen, wordt in de oriëntatiefase gestart met het grondig in kaart brengen van de huidige situatie:

  • Hoe verplaatst de Olenaar zich vandaag? Wat vindt hij daarin aangenaam? Waar ondervindt hij knelpunten?
  • Er wordt ook onderzocht welke plannen er beslist werden die in de toekomst mogelijks een impact hebben op de mobiliteit. Waar worden er nieuwe ontwikkelingen gepland? Zijn er activiteiten (bedrijven, sportcentra, evenementen) die plannen te verhuizen uit de gemeente, of net naar de gemeente?
  • En er wordt een koppeling gemaakt met de mobiliteitsbeslissingen die gemaakt zijn door de Vlaamse Regering of andere overheden.

De oriëntatienota is een bundeling van al het onderzoek dat gevoerd is in de oriëntatiefase. Hij is tot stand gekomen door studiewerk, maar ook aan de hand van een burgerbevraging en gesprekken met experten in de gemeente. Het omvat dus de visie van de burgers en stakeholders. Op basis van de oriëntatiefase, zijn samen met het lokaal bestuur ambities geformuleerd voor het mobiliteitsplan.

In deze nota bundelen we de belangrijkste resultaten.

Deel op facebook
Deel op twitter
[MISSING STATIC] entries_show_cta_can_share_insta