home-page

Olens burgerberaad

We willen samen met een beperkte groep inwoners nadenken over veilig en duurzaam verkeer in onze gemeente. Hoe kunnen we een gemeente zijn waarin mobiliteit en leven op elkaar zijn afgestemd?

Uit het bewonersbestand werden in februari willekeurig 1.500 inwoners geloot. Deze Olenaars ontvingen een gouden ticket in hun brievenbus, een uitnodiging om zich kandidaat te stellen voor het burgerberaad.  Uit alle inwoners die zich kandidaat hebben gesteld, bepaalden we via een steekproef welke 24 uiteindelijk in het burgerberaad komen. Onze externe experten brachten deze mensen eind april op de hoogte.

Het Olens burgerberaad komt een viertal keer samen met de experten, waaronder een eerste keer begin juni. Zij delen hun ervaringen en geven hun mening over de ideeën die op dat moment op tafel liggen. De experten gaan nadien met hun input aan de slag.