home-page

Wie is er allemaal betrokken?

Het lokaal bestuur maakt het mobiliteitsplan op. Het heeft een aantal experten onder de arm genomen om dit plan mee vorm te geven:

  • Medewerkers van Traject zijn expert op het vlak van mobiliteit en begeleiden de opmaak van het plan. 
  • Daarnaast nemen de medewerkers van Levuur en Tree company het participatieluik voor hun rekening.

Onze inwoners verplaatsen zich dagelijks in onze gemeente. Zij kennen de situatie in onze gemeente dus beter dan wie ook. Daarom zijn er verschillende momenten voorzien om onze inwoners mee te betrekken.